Welke CAO-opties hebben payrollers?

Payroll bedrijven hebben meerdere CAO-opties. Welke opties zijn dat precies en wat zijn hun voor- en nadelen?

Welke CAO-opties heeft een payroll bedrijf?

Sinds 1 januari 2012 hebben payroll bedrijven nog maar drie mogelijkheden op het vlak van CAO’s. De meeste vallen onder één van de twee uitzendcao’s, namelijk de NBBU of de ABU CAO.
Een payroll bedrijf dient de ABU CAO te volgen wanneer het niet is aangesloten bij een brancheorganisatie, want deze is “algemeen verbindend verklaard”. Enkel de bedrijven die lid zijn van de branche-organisatie NBBU vallen onder de NBBU CAO. Deze beide CAO’s zijn bedoeld voor het inzetten van tijdelijke werkkrachten . Daarnaast zijn er enkele payroll bedrijven die een eigen CAO afgesproken hebben met de vakbond.

Verschillen tussen de CAO’s

Het verschil in arbeidsvoorwaarden met de uitzendcao’s is niet te overbruggen. Het aantal vakantiedagen is er bijvoorbeeld vastgelegd op 24, terwijl dat er bij de meeste CAO’s tegenwoordig 25 zijn. Ook bij ziekte is er een verschil. In een uitzendcao is er een loondoorbetaling van 70% door het UWV. Deze loondoorbetaling wordt aangevuld tot 91% door de ABU en tot 90% door de NBBU. Dit is lager dan het gangbare percentage in de CAO van uw onderneming. Bovendien duurt het ook lang voordat het UWV overgaat tot betaling en omdat het payroll bedrijf daarop wacht, duurt het geruime tijd voordat het ziektegeld wordt uitbetaald.

Bij payroll bedrijven met een eigen CAO zijn de verschillen veel kleiner. Ze gaan dezelfde arbeidsvoorwaarden hanteren als wanneer de medewerkers rechtstreeks in dienst zouden zijn; ze hebben evenveel vakantiedagen en ook de ziekte-uitkering is dezelfde of zelfs beter.

Als u overweegt om samen te werken met een payroll bedrijf is het dus van groot belang dat u nakijkt onder welke CAO het valt en wat payroll precies voor u en uw werknemers zal betekenen.