Hoe kiest u het meest geschikte payrollbedrijf?

Payroll zit stevig in de lift. De afgelopen jaren is het aantal payrollbureaus in Nederland sterk gegroeid. Op dit moment bestaan er zo’n 250 en dagelijks worden er maar liefst 144.000 personen via payroll ingezet.

Kies niet zomaar de goedkoopste

De meerderheid van de payrollbedrijven concurreren op de prijs. De omrekenfactor (op basis van het brutoloon) verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf. Maar een lage omrekenfactor wil niet altijd zeggen dat u het goedkoopste uit bent. Ga bij payroll daarom altijd na welke aspecten in de prijs zijn inbegrepen. Zo is het belangrijk om weten dat de kosten bij zieke werknemers volledig op rekening van het payrollbureau komen. U kan best ook nagaan of de vakantiedagen en de sociale lasten in de omrekenfactor zijn inbegrepen en of er rekening wordt gehouden met feestdagen, pensioentoelagen enz.

Kies een betrouwbaar payrollbedrijf

Daarnaast is het uiteraard van groot belang om uit te zoeken of een payrollbureau betrouwbaar is. Dit kunt u vrij eenvoudig nagaan door te kijken of de organisatie een SNA-keurmerk heeft. Dit is het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid voor uitzendondernemingen. Wanneer een payrollorganisatie ook lid is van de VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen), heeft u zeker te maken met een betrouwbaar en professioneel payrollbedrijf.

Beperk de risico’s van payroll

Tot slot moet u steeds proberen de risico’s van payroll tot een minimum te herleiden. Ga dus na of u aansprakelijk gesteld kunt worden voor de omzetbelasting en de loonheffingen wanneer het payrollbureau verzuimt heeft te betalen. Beperk deze risico’s met behulp van een G-rekening en een verklaring over het betalingsgedrag bij de Belastingsdienst.

Payroll biedt werkgevers een heleboel voordelen, maar maak zeker een goede afweging wanneer u voor payroll kiest.