Werknemers behouden rechten bij wisseling payroll

De rechten van werknemers blijven onveranderd wanneer hun bedrijf hen onderbrengt bij een andere payroll organisatie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag beslist in een zaak tegen een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, omdat ze blijven werken voor dezelfde werkgever.

Het bedrijf blijft de werkgever

De 600 werknemers van het agentschap veranderden van payroll bedrijf na een aanbestedingstraject. De nieuwe payrollonderneming had de arbeidscontracten overgenomen en vond dat zij geld moest ontvangen voor de opgebouwde verlofrechten van de werknemers, maar de organisatie kreeg hiervoor geen geld van het agentschap. De rechtbank van Den Haag besliste dat het Ministerie van Economische Zaken het bedrag aan de nieuwe payrollonderneming moest betalen (een som van 700.000 euro).

De rechtbank vond dat voor het beschermen van de rechten van de werknemers er verder gekeken moest worden dan de arbeidsrechtelijke constructie. De onderneming waarbij gewerkt wordt, is dus de feitelijke werkgever, ook al wordt het salaris betaald door de payrollonderneming.

Payroll: meer tijd, meer zekerheid

De laatste jaren is payroll aan een opmars bezig. Hoewel er soms discussie ontstaat zoals in deze zaak, biedt payroll vooral veel voordelen. Zo neemt het payrollbedrijf naast de uitbetaling ook alle verantwoordelijkheden en risico’s over. Payroll biedt u ook zekerheid, omdat uw werknemers altijd correct en op tijd betaald zullen worden. Als werkgever geeft payroll u ook de kans om mensen makkelijker aan te nemen en het bespaart u ook veel tijd, aangezien alle administratie wordt overgenomen. Verder kan payroll ook een behoorlijke besparing betekenen in uw totale personeelskosten. Bovendien zorgt de maandelijkse factuur voor een overzichtelijk kostenplaatje.